Cuvinte-cheie "suspendarea executarii"

 • Cerere privind constatarea desfășurării muncii reclamantului în grupa a II-a, precum şi obligarea pârâtei la eliberarea adeverinței pentru încadrarea în grupa de muncă

 • Conflict individual de muncă. Recalcularea drepturilor salariale şi plata diferenţelor salariale ca urmare a recalculării acestor drepturi

 • Cerere privind obligarea intimatei la reintegrarea contestatorului pe postul avut anterior emiterii deciziei de concediere. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la calcularea, plata şi alocarea sumelor necesare pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi şi venitul efectiv plătit

 • Solicitare privind suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cerere de suspendare a executării. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării actului administrativ. Anularea deciziei de obligaţii de plată accesorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării unui act administrativ fiscal. Aspecte privitoare la îndeplinirea condiţiei privind existenţa cazului bine justificat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării hotărârii atacate în cazul recursului inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice