Cuvinte-cheie "suspendarea executarii"

  • Solicitare privind suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cerere de suspendare a executării. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării actului administrativ. Anularea deciziei de obligaţii de plată accesorii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării unui act administrativ fiscal. Aspecte privitoare la îndeplinirea condiţiei privind existenţa cazului bine justificat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării hotărârii atacate în cazul recursului inadmisibil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării hotărârii atacate în cazul recursului inadmisibil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a executării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea vremelnică a executării hotărârii apelate, prin ordonanţă preşedinţială, până la dezlegarea cererii de suspendare din apel. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Concordat preventiv. Cerere având ca obiect suspendarea provizorie a urmăririi silite pornite de creditoare în dosarul de executare, până la publicarea concordatului preventiv aprobat. Condiții de admisibilitate