Cuvinte-cheie "Suspendarea executării actului administrativ"

  • Cazuri bine justificate de suspendare a executării unui act administrativ. Împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ

  • Excepţia lipsei de interes în susţinerea recursului. Măsura suspendării executării unui act administrativ. Respingerea recursului declarat

  • Contract de finanțare. Proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Suspendarea executării actelor administrative de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Caz bine justificat și pagubă iminentă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Regimul accesoriilor pe perioada suspendării executării actului administrativ

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţă preşedintială în materia suspendării executării actelor administrative

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa caracterului de act administrativ-fiscal. Desfăşurător de calcul al penalităţilor şi dobânzilor emis de Casa de asigurări de sănătate. Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ executarii actului administrativ, contraventie Anulare act administrativ individual emis de autoritatea publică. Autorizaţie de construire. Suspendarea executării actului administrativ

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acceptarea negocierii colective ca modalitate de stabilire a preţurilor şi tarifelor. Caracterul anticoncurenţial al faptei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării actului administrativ. Caz bine justificat şi pagubă iminentă. Înţeles

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice