Cuvinte-cheie "superficie"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Construcţie edificată pe terenul proprietatea altei persoane. Contract de închiriere cu privire la dreptul de folosinţă asupra terenului. Efecte. Inexistenţa unei convenţii privind constituirea dreptului de superficie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunţarea la accesiunea imobiliară artificială. Drept de superficie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Drept de superficie. Constructor de bună-credință. Efecte. B) Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC. Condiții de admisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Construcţie edificată de concubini pe terenul proprietatea ascen-dentului unuia intre ei. Decesul proprietarului terenului. Lipsa autorizaţiei de construcţie. Drept de superficie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Superficie. Despăgubiri, penalităţi

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea accesiunii imobiliare asupra construcției edificate anterior restituirii terenului. Opunerea de către proprietarul clădirii a dreptului de superficie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Situaţia juridică a constructorului pe terenul altei persoane. Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor şi recunoaşterea dreptului de superficie asupra terenului. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de plată a uneidespăgubiri în cadrul procesului de recunoaştere a dreptului de superficie

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice