Cuvinte-cheie "Succesiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Succesiune. Ieșire din indiviziune. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Înstrăinarea drepturilor succesorale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Norme de imediată aplicare litigiului pendinte. Stabilirea măsurilor reparatorii sub forma compensării prin puncte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală judiciară. Acțiune în anularea certificatului de calitate de moștenitor și în nulitatea actelor subsecvente. Competență teritorială și materială

 • Dreptul de opțiune succesorală și curgerea termenului pentru a opta în cazul substituției vulgare

 • Consideraţii privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012 şi raportul acestuia cu acordurile, tratatele şi convenţiile internaţionale care conţin reglementări în materia succesiunilor internaţionale

 • Competenţa internaţională în materie succesorală a notarilor români sub imperiul Regulamentului (UE) nr. 650/2012

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Legat cu titlu universal. Revocare tacită parţială, printr-un contract autentic de întreţinere prin care s-a înstrăinat un apartament din patrimoniul testatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de acordare de măsuri reparatorii în baza Legii nr. 10/2001 pentru un imobil expropriat. Renunțarea la succesiunea fostului proprietar al imobilului preluat de stat. Lipsa calității de persoană îndreptățită

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice