Cuvinte-cheie "Succesiune"

 • Exproprierea bunului în raport de justificarea cauzei de utilitate publică. Imposibilitatea admiterii acțiunii în revendicare atât timp cât nu se probează în niciun mod lipsa de valabilitate a titlului de preluare a proprietăţii şi nu se probează existenţa unei preluări abuzive a bunului imobil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală. Deces produs pe teritoriul unui stat străin. Bunuri succesorale situate în România. Ultimul domiciliu menţionat în certificatul de deces aflat în România. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală. Deces produs pe teritoriul unui stat străin. Bunuri succesorale situate în România. Ultimul domiciliu menţionat în certificatul de deces aflat în România. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Renunţare frauduloasă la moştenire. Acţiune în revocarea actului de opţiune succesorală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune de partaj suplimentar cu privire la datoriile moştenirii. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Comparare de titluri. Autoritatea de lucru judecat. Excepţie de ordine publică. Regim juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea succesiunii vacante şi a componenţei masei succesorale, în lipsa certificatului de vacanţă succesorală eliberat ca urmare a parcurgerii procedurii notariale. Uzucapiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ieşirea din indiviziune asupra cotelor succesorale rezultate din moştenirea legală, pretinzându-se şi dobândirea, prin uzucapiune, a unei cote succesorale a unuia dintre moştenitori cu privire la acelaşi bun succesoral. Competenţa teritorială exclusivă. Ultimul domiciliu al defunctului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice