Cuvinte-cheie "Stramutare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de acordare a onorariul avocatului desemnat din oficiu formulată în faţa instanţei învestite cu cererea de strămutare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de acordare a onorariul avocatului desemnat din oficiu formulată în faţa instanţei învestite cu cererea de strămutare. Inadmisibilitate

 • Solicitarea strămutării dosarului pentru motive de bănuială legitimă. Instanţa competentă material să soluţioneze cauza

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant având calitatea de grefier. Invocarea excepției necompetenței teritoriale în raport cu dispozițiile art. 127 NCPC în fața instanței desemnate să soluționeze cauza ca urmare a admiterii cererii de strămutare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Strămutare. Cale de atac. Principiul legalității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calitatea de judecător la o curte de apel a mandatarului părții intimate. Cerere de strămutare pe motiv de bănuială legitimă. Competența de soluționare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de strămutare. Obligarea petentului la plata cheltuielilor de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de strămutare. Timbraj

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice