Cuvinte-cheie "societate comerciala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acțiune în constatarea dreptului de proprietate asupra bunurilor aportate în societate. Lipsa obiectului determinat al obligației de transfer de drepturi reale. 2) Acțiune în constatarea nulității actului constitutiv al societății. Invocarea încălcării art. 37 din Legea nr. 31/1990. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate radiată din registrul comerțului. Lipsa capacității procesuale de folosință. Cerere de introducere în cauză a foștilor asociați. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate comercială. Retragere asociat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de excludere a unui asociat. Cerere reconvenţională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum şi la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 NCPC reținându-se că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă. Disjungerea cererii reconvenţionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, aflate la data opţiunii chiriaşului în patrimoniul unei societăţii comerciale cu capital integral privat, ca urmare a procesului de privatizare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Societate comercială cu obiect unic de activitate. Imposibilitatea dobândirii calităţii de persoană impozabila cu regim mixt

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deducere TVA. Delegarea managementului unei societăţi comerciale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Repararea pagubei cauzate unei persoane fizice sau juridice prin faptul emiterii unui act administrativ nelegal. Condiţii cerute pentru recunoaşterea dreptului de a obţine despăgubiri în cazul unei persoane fizice care se revendică a fi succesorul legal al unei societăţi comerciale, după ce aceasta şi-a încetat existenţa, prin dispunerea de către judecătorul sindic a radierii ei din registrul comerţului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate pe acţiuni având ca unic acţionar un consiliu local. Natura juridică a hotărârii adoptate în această calitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune formulată de o societate comercială împotriva unui angajat având ca obiect plata de despăgubiri reprezentând contravaloarea indemnizaţiei de odihnă pentru zile nelucrate, încasată fără drept. Instanța competentă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice