Cuvinte-cheie "Sarcina probei"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Despăgubiri morale solicitate de descendenții victimei decedate. Prezumția existenței prejudiciului nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Angajarea răspunderii civile a unităţilor sanitare pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament în situaţia în care acestea sunt consecinţă a infecţiilor nosocomiale. Sarcina probei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Asumarea riscului valutar de către debitor. Sarcina probei. Limitele efectului devolutiv al apelului. Respingerea acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Restituirea împrumutului. Înscris autentic. Înscris sub semnătură privată. Înscris recognitiv. Dovada actului. Sarcina probei. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect contestarea unei decizii a CNCD de constatare a existenței unui tratament discriminatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă. Imposibilitatea utilizării combinate a unor norme referitoare la sarcina probei specifice unor ramuri de drept diferite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere. Livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA. Sarcina probei atitudinii subiective a contribuabilului revine organului fiscal şi nu poate fi prezumată. Elemente de fapt care denotă lipsa atitudinii subiective frauduloase a contribuabilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de transport fluvial de mărfuri. Acțiune în răspundere contractuală. Incidența dispozițiilor art. 1082 din Codul civil din 1864. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Sarcina dovedirii calităţii procesuale pasive

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea caracterului real al tranzacţiilor invocate pentru deducerea TVA prin dovedirea efectivă a operaţiunilor realizate, nu numai a rezultatului atins. Sarcina probei în condiţiile în care operaţiunile au fost realizate de un terţ cu care contribuabilul s-a aflat în relaţii contractuale

 • Despre probe în dreptul fiscal românesc

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice