Cuvinte-cheie "sanctiunea nulitatii"

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la plata sumei solicitate și repararea prejudiciului cauzat artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/publicate în scop comercial/fonogramelor sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Autoritatea de lucru judecat a instanței penale în faţa instanţei civile care judecă acţiunea civilă cu privire la existenţa faptei şi a persoanei care a săvârşit-o

 • Modalităţi şi proceduri de aprobare a accesului cetăţenilor români la serviciile medicale acordate pe teritoriul altor state membre ale UE. Interzicerea finanţării retroactive a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavi care nu au avut aprobarea prealabilă a comisiei Ministerului Sănătăţii

 • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Examinarea recursului în raport de excepţia nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate. Anularea căii de atac

 • Imposibilitatea derogării de la termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează

 • Lipsa unor indicaţii exprese cu privire la regimul ce se aplică în privinţa plăţii dosarelor aflate deja pe rolul instanţelor. Principiul potrivit căruia clauzele neclare se interpretează în favoarea debitorului

 • Admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie accesorie. Împiedicarea intervenientei de a cunoaşte termenul de judecată. Respingerea contestaței în anulare

 • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

 • Sancţiunea nulităţii recursului în cazul în care motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice