Cuvinte-cheie "sanctiunea nulitatii"

  • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca nefondat

  • Examinarea recursului în raport de excepţia nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate. Anularea căii de atac

  • Imposibilitatea derogării de la termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează

  • Lipsa unor indicaţii exprese cu privire la regimul ce se aplică în privinţa plăţii dosarelor aflate deja pe rolul instanţelor. Principiul potrivit căruia clauzele neclare se interpretează în favoarea debitorului

  • Admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie accesorie. Împiedicarea intervenientei de a cunoaşte termenul de judecată. Respingerea contestaței în anulare

  • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

  • Sancţiunea nulităţii recursului în cazul în care motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege

  • Contestarea deciziei de desfacere a contractului individual de muncă și solicitare privind dispunerea reîncadrării în funcţia avută anterior. Anularea recursului declarat

  • Excepţia netimbrării recursului. Plata anticipată a taxelor judiciare de timbru

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice