Cuvinte-cheie "Rezolutiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Închiderea procedurii insolvenţei în timp ce pe rolul instanţei se află cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a administratorului social

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Evocarea fondului pentru prima dată în apel. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Încălcarea de către instanța de apel a dispozițiilor art. 480 alin. (3) teza a II-a NCPC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere încheiat în beneficiul unei terţe persoane. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la stipulația pentru altul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere încheiat în beneficiul unei terţe persoane. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la stipulația pentru altul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. Răspunderea pentru garanţia contra viciilor bunului vândut. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare cu drept de habitație viageră. Acțiune în rezoluțiune. Neîndeplinirea culpabilă a obligației privind asigurarea folosinței imobilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare a bunului viitor. Rezoluțiunea contractului. Acțiune având ca obiect acordarea de despăgubiri reprezentând lipsa de folosință a imobilului. Efectele rezoluțiunii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice