Cuvinte-cheie "Rezolutiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de schimb imobiliar. Acțiune în rezoluțiune. Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Executarea prin echivalent a obligaţiei de restituire a prestaţiei în cazul imposibilităţii executării în natură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant aflat în procedura insolvenţei. Acţiune în rezoluţiunea unui contract în derulare la data deschiderii procedurii. Incidența dispozițiilor speciale prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea rezoluţiunii contractului de vânzare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Competenţa materială procesuală a judecătorului sindic. Incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 3 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Antecontract de vânzare-cumpărare. Limitele în care instanţa judecă ulterior pronunţării în cauză a unei ordonanţe de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Acţiune în rezoluţiune. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către promitentul-cumpărător. Înstrăinarea bunului către un terţ ulterior termenului stipulat pentru perfectarea contractului. Reţinerea culpei concurente a promitentului-vânzător pentru neîncheierea actului. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluțiunea contractului de vânzare cumpărare pentru neplata prețului. Închiderea procedurii insolvenței debitorului obligaţiei pretins neexecutate. Omisiunea cumpărătorului – creditor de a formula cerere de admitere a creanței și de a se înscrie la masa credală. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziție de restituire în natură emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Contract de vânzare-cumpărare. Înstrăinări succesive. Nulitatea actelor subsecvente. Garanția pentru evicțiune. Restituirea prețului. Rezoluțiune. Cerere de chemare în garanție. Prescripția dreptului material la acțiune. Autoritate de lucru judecat a hotărârii penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Rezoluțiune contract

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere. Nulitate. Rezoluțiune. Capete de cerere principale, alternative. Cerere subsidiară. Compensarea cheltuielilor de judecată. Onorariu de avocat. Taxă de timbru

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice