Cuvinte-cheie "Rezolutiune"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Încălcarea de către instanța de apel a dispozițiilor art. 480 alin. (3) teza a II-a NCPC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de întreţinere încheiat în beneficiul unei terţe persoane. Aplicarea dispoziţiilor referitoare la stipulația pentru altul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rezoluţiunea unui antecontract de vânzare. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare. Declararea nulității absolute a contractului. Efecte din perspectiva dispozițiilor din materia cărții funciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Considerente străine de natura cauzei. Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată. Principiul disponibiliății

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Facilitate de credit. Neîndeplinirea de către client a obligaţiilor asumate. Acţiune în rezoluţiunea contractului. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amânarea transferului dreptului de proprietate până la împlinirea unui termen suspensiv sau până la realizarea unei condiţii suspensive. Caracterul personal al acțiunii în rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere. Restituirea avansului promitentului cumpărător. Denunțarea unilaterală a antecontractului de către promitentul vânzător. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Acţiune în rezoluţiune formulată de promitentul-vânzător

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice