Cuvinte-cheie "restituire în natură"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Teren inclus în zona supusă servituţii aeronautice. Imposibilitatea restituirii în natură. Privare de proprietate. Restituirea prin echivalent bănesc

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Hotărâre judecătorească de restituire în natură pronunţată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 în contradictoriu cu C.G.M.B. Înstrăinarea bunului către un terţ. Nesoluţionarea notificării formulate în temeiul legii speciale. Acţiune în revendicare. Criterii de analiză a titlurilor de proprietate înfăţişate. Existenţa unui „bun actual” în patrimoniul părţii reclamante

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Nerespectarea obligației de întocmire a procesului-verbal de predare a bunului. Faptă ilicită. Prejudiciu. Contravaloarea lipsei de folosință

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Invocarea contractului de subantrepriză pentru lucrări de construcții ca temei al dobândirii dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natură. Calcul. Aplicarea sau nu a valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevăzută de grila notarială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Îmbogățire fără justă cauză. Începutul termenului de prescripție a dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Îmbogățire fără justă cauză. Începutul termenului de prescripție a dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001 împotriva dispoziției prin care a fost respinsă notificarea de restituirea în natură a terenului. Căi de atac

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice