Cuvinte-cheie "repunere în situatia anterioara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera Magistraților. Efectele desfiinţării parţiale a Hotărârii CSM se produc ex tunc încă de la data emiterii actului. Motiv de nelegalitate a actului administrativ, intervenit în cursul procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de schimb imobiliar. Teren neconstruibil. Acțiune în constatarea nulității absolute. Cauză licită şi morală. Scopul imediat. Scopul mediat. Intervenţie accesorie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de lucrări. Lichidarea conturilor de bună execuție la cererea administratorului judiciar al executantului. Acțiune a beneficiarului garanţiei de obligare a băncii la repunerea în situația anterioară. Condiții de admisibilitate în raport cu natura juridică a garanției de bună execuție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Declararea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare. Efecte din perspectiva dispozițiilor din materia cărții funciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imunitate de jurisdicţie în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la reintegrarea în funcţie a salariatului. Încetarea contractului individual de muncă pentru cauze ce nu au legătură cu persoana salariatului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice în temeiul Legii nr. 85/2006. Consecinţe  

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Cerere de repunere în situaţia anterioară. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul retroactiv al nulității. Plată nedatorată. Acțiune în repetițiune. Începutul termenului de prescripție

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvenţă. Aplicarea regimului juridic de drept comun al nulităţii. Desfiinţarea actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice