Cuvinte-cheie "Reprezentare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Încălcarea de către instanța de apel a dispozițiilor art. 480 alin. (3) teza a II-a NCPC. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepția lipsei calității de reprezentant, invocată direct în apel. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate aflată în procedura de concordat preventiv. Atribuţiile conciliatorului judiciar. Limite şi efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Competență teritorială. Subunitate fără personalitate juridică

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența teritorială în cazul acțiunilor introduse de persoane fizice reprezentate de sindicat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reprezentarea prin consilier juridic a uneia dintre părțile în proces. Conținutul sintagmei ”cheltuieli de judecată”. Sumele ce pot fi solicitate cu acest titlu

  • Excepţia lipsei calităţii de reprezentant (a „puterii de a reprezenta”) şi excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant

  • Libertatea de alegere a avocatului în cadrul asigurării pentru protecţie juridică şi protecţia consumatorului