Cuvinte-cheie "Repararea prejudiciului"

 • Antrenarea răspunderii civile delictuale. Raport de prepuşenie şi săvârşirea faptei ilicite de către prepus în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate

 • Susțineri vizând nerespectarea de către instanţa de apel a prevederilor ce reglementează rolul activ al judecătorului în aflarea adevărului. Admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului

 • Demersuri şi proceduri legale urmate de către organul fiscal pentru recuperarea prejudiciului. Antrenarea răspunderii juridice a administratorului statutar şi/sau a societăţii debitoare

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Săvârşirea faptei ilicite a neluării tuturor măsurilor necesare pentru efectuarea cercetării administrative în termen. Respingerea recursului ca nefondat

 • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Cuantificarea prejudiciului constând în lipsa reclamantei de exerciţiul concret al dreptului de folosinţă asupra terenului rămas în proprietate

 • Dreptul victimei la repararea prejudiciului în cadrul răspunderii delictuale. Privire critică. Drept comparat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţionar public cu statut special. Sancţiune disciplinară. Eliberare din funcţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice