Cuvinte-cheie "recuzare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competența materială de soluționare a cererilor de abținere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încheiere prin care s-a respins cererea de recuzare. Recurs. Prematuritate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incompatibilitate. Condiții pentru incidenta dispozițiilor art. 24 alin. (1) C. proc. civ. din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare întemeiată pe dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) NCPC. Condiţii de admisibilitate în raport cu prevederile art. 200 din acelaşi cod

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare întemeiată pe dispoziţiile art. 41 alin. (1) şi art. 42 alin. (1) din noul Cod de procedură civilă. Condiţii de admisibilitate în raport cu prevederile art. 200 din acelaşi cod

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incompatibilitate. Condiţii pentru incidenţa dispoziţiilor art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare anulată ca netimbrată. Inadmisibilitatea căii de atac a recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare. Încheiere de respingere. Recurs formulat înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive. Prematuritate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Raport de expertiză tehnică judiciară. Nulitate pentru necitarea tuturor părţilor. Refacere de către aceiaşi experţi. Compatibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul repartizării aleatorii a cauzelor. Înţelesul noţiunii de „cauză”. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (2) din Hotărârea Plenului CSM nr. 387/2005 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Netemeinicie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice