Cuvinte-cheie "Recurs"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de recuzare anulată ca netimbrată. Inadmisibilitatea căii de atac a recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în restituirea comisioanelor bancare stabilite prin clauze constatate ca abuzive, evaluabilă în bani, în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. Hotărârea pronunţată în apel. Recurs inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Raport asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Analiza legalităţii căii de atac în cuprinsul raportului. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Constatarea de către instanţa de recurs a admisibilităţii acţiunii principale. Incidenţa prevederilor art. 315 alin. (1) C. proc. civ. din 1865

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Apel incident. Respingerea apelului principal fără cercetarea fondului, urmare a reţinerii puterii de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în procedura prevăzută de Legea nr. 10/2001. Consecinţe. Recurs formulat de o parte care nu are interes. Inadmisibilitate.

 • SENIOR-EDITOR | | 7 sept. 2015

  Motivele de recurs în reglementarea noului Cod de procedură civilă (II)

 • SENIOR-EDITOR | | 24 aug. 2015

  Motivele de recurs în reglementarea noului Cod de procedură civilă (I)

 • Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic (M. Of. nr. 539/20.07.2015)

 • Neconstituţionalitate: Art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 84 alin. (2), art. 486 alin. (3) Cod procedură civilă. Obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de comision. Invocarea excepției de neexecutare a contractului direct în etapa procesuală a recursului. Inadmisibilitate