Cuvinte-cheie "Raspunderea civila delictuala"

 • Pretinderea greşitei stabiliri a circumstanţelor de fapt ale cauzei ca rezultat al aprecierii eronate a probatoriilor administrate, fapt pentru care instanţa a dat/nu a dat relevanţă anumitor probe. Recurs respins ca nefondat

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 euro pentru atingerea drepturilor şi intereselor legitime ale reclamantului, pentru lezarea demnităţii şi onoarei sale, precum şi pentru demersurile făcute de către pârâtă pentru a fi dat afară de la serviciu

 • Prescripţia în cazul pagubei cauzate printr-o faptă ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Despăgubiri morale solicitate Statului român în considerarea calităţii acestuia de comitent pentru fapta prepusului său. Cerere în pretenţii întemeiată în drept pe răspunderea civilă delictuală, invocându-se săvârşirea unei fapte ilicite în luna decembrie a anului 1989

 • Verificarea validității şi priorității titlurilor de proprietate nedesființate. Stabilirea titularului căruia i se cuvine exerciţiul tuturor prerogativelor dreptului

 • Verificarea întrunirii cerinţelor legale pentru angajarea răspunderii civile delictuale. Verificarea limitelor libertăţii de exprimare

 • Răspunderea civilă delictuală. Existenţa şi întinderea răspunderii asigurătorului RCA. Întinderea răspunderii civile delictuale a asiguratului

 • Termenul de formulare a cererii de retrocedare. Decăderea din dreptul de a solicita instanţei soluţionarea cererii privind dosarul de despăgubire

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Stabilirea şi cuantificarea daunei

 • Răspunderea pentru malpraxis în contextul noului Cod civil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice