Cuvinte-cheie "Raspundere civila"

 • Stabilirea corectă de către prima instanţă a situaţiei de fapt şi a corectei aplicări a normelor legale incidente. Întrunirea cerinţelor legale în raport de care poate fi angajată răspunderea civilă a pârâţilor

 • Accident soldat cu moartea unei persoane. Utilizarea unui autovehicul fără să fi avut verificarea tehnică periodică efectuată. Obligarea recurentei pârâte de a plăti despăgubiri succesorilor victimei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzare de bunuri folosite în scop personal. Activitate economică. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Momentul de la curg penalitățile de întârziere în cazul în care despăgubirile au fost stabilite de instanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii calculate ca urmare a nerecuperării integrale şi la termen a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească anterioară

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contracte. Răspundere civilă contractuală. Incidenţă prioritară faţă de răspunderea contractuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Poliță de asigurare civilă auto. Societate de asigurări aflată în procedura falimentului. Acțiune în despăgubiri întemeiată pe dreptul comun îndreptată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reparearea prejudiciului nepatrimonial

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice