Cuvinte-cheie "Raspundere civila"

 • Răspunderea civilă pentru malpraxis medical. Erori profesionale comise în îndeplinirea activităţilor de prevenţie, diagnostic şi tratament şi nerespectarea reglementărilor legale privind obţinerea consimţământului informat al pacientului

 • Producerea riscului asigurat prin poliţa RCA. Deschiderea dosarului de daună

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de vehicule. Raporturile dintre asigurat şi asigurător

 • Critici privind aplicarea greşită a normelor de drept material în ceea ce priveşte soluţia dată asupra cererii de acordare a daunelor materiale. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Stabilirea corectă de către prima instanţă a situaţiei de fapt şi a corectei aplicări a normelor legale incidente. Întrunirea cerinţelor legale în raport de care poate fi angajată răspunderea civilă a pârâţilor

 • Accident soldat cu moartea unei persoane. Utilizarea unui autovehicul fără să fi avut verificarea tehnică periodică efectuată. Obligarea recurentei pârâte de a plăti despăgubiri succesorilor victimei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzare de bunuri folosite în scop personal. Activitate economică. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Momentul de la curg penalitățile de întârziere în cazul în care despăgubirile au fost stabilite de instanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accesorii calculate ca urmare a nerecuperării integrale şi la termen a prejudiciului stabilit prin hotărâre judecătorească anterioară

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice