Cuvinte-cheie "raspundere civila delictuala"

  • Existenţa legăturii de cauzalitate între faptă şi prejudiciul pretins. Motivare insuficientă şi necontradictorie

  • Motive contradictorii în privinţa modalităţii de evaluare a cuantumului despăgubirii civile. Admiterea recursurilor declarate și trimiterea cauzei spre rejudecare în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirii civile

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Urbanism. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Repararea prejudiciului cauzat de emiterea unor acte administrative nelegale. Inadmisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială alternativă. Răspundere civilă delictuală. Invocarea excepției de necompetență doar prin întâmpinare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită a autorităților fiscale. Legătură de cauzalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nesoluţionarea acţiunii civile în procesul penal în ipoteza pronunţării unei soluţii de condamnare. Sesizarea instanţei civile cu acţiune în răspundere civilă delictuală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Postarea unor afirmaţii cu caracter defăimător pe o reţea de socializare. Încălcarea dreptului la demnitate şi imagine. Comportamentul culpabil al părţii reclamante. Respingerea cererii de acordare a despăgubirilor morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspunderea pentru fapta lucrului. Obligația de garanție a păzitorului juridic. Culpa victimei în producerea accidentului. Inexistența unei cauze exoneratoare de răspundere