Cuvinte-cheie "raspundere civila delictuala"

 • Calitatea procesuală. Titlul sau modul în care o persoană participă într-un anumit raport juridic, îndreptăţind-o să fie parte în proces

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei ce reprezintă prejudiciul material cauzat prin lipsirea reclamantului de folosinţa terenurilor din proprietatea sa, ca urmare a ocupării abuzive prin asfaltarea unei străzi. Modalitatea de stabilire a prejudiciului

 • Caracterul injust/nedrept al măsurilor privative de libertate. Netemeinicia acuzaţiei în materie penală. Criterii autonome care dau dreptul persoanei în cauză la repararea pagubei

 • Cerere de chemare în judecată privind dispunerea obligării pârâților la plata despăgubirilor nepatrimoniale pentru suferinţele fizice şi psihice suferite de reclamant ca urmare a accidentului rutier produs pe drumul public aflat în administrarea pârâților şi a despăgubirilor patrimoniale reprezentând îngrijiri medicale

 • Stabilirea vinovăţiei ca element şi necesară condiţie a răspunderii civile delictuale. Diferența dintre cazurile de vinovăţie penală față de cele de vinovăţie civilă

 • Invocarea încălcării unei reguli de procedură a cărei nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • Recursul. Cale de atac exclusiv de legalitate care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului

 • Critici de nelegalitate referitoare la încălcarea statuărilor obligatorii ale deciziei în interesul legii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal ce are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale

 • Tragerea la răspundere a persoanelor vinovate de comiterea afirmaţiilor denigratoare. Echilibrul dintre protecţia dreptului reclamantei la reputaţia sa şi libertatea de exprimare protejată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice