Cuvinte-cheie "Publicitate imobiliara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Rectificare de carte funciară. Drept de administrare. Amenajare piscicolă. Construcţie hidrotehnică. Domeniul public al statului. Situaţie de fapt

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Acțiune revocatorie. Momentul de la care curge termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Publicitate imobiliară. Executare silită. Licitație publică. Inopozabilitatea contractului de vânzare-cumpărare. Termenul de prescripţie al dreptului material al acţiunii pauliene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ipotecă. Limitele mandatului administratorilor societari. Nulitate absolută. Prescripție extinctivă. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în rectificare. Proba cu expertiza tehnică de specialitate. Nerespectarea dispoziţiilor legale ce reglementează regimul probator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Carte funciară. Cerere de înscriere a dreptului de proprietate asupra unui apartament situat într-un condominiu pentru care nu s-a eliberat procesul-verbal de recepţie. Respingere

 • Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – rectificare

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice