Cuvinte-cheie "Publicitate imobiliara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Carte funciară. Cerere de înscriere a dreptului de proprietate asupra unui apartament situat într-un condominiu pentru care nu s-a eliberat procesul-verbal de recepţie. Respingere

 • Aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către ANCPI și unitățile sale subordonate – modificări (Ordinul ANCPI nr. 117/2016)

 • Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – rectificare

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicare (M. Of. nr. 720/24.09.2015)

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară (Ordinul ANCPI nr. 890/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Acordarea preferinţei titlului mai vechi şi mai întâi intabulat în cartea funciară

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, modificată (Legea nr. 150/2015)

 • Excepție de neconstituționalitate: Art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare (M. Of. nr. 396/5.06.2015)

 • Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (H.G. nr. 294/2015)

 • Abonează-te la newsletter