Cuvinte-cheie "Prorogare termen"

 • Modificări legislative propuse spre adoptare (Ședința Camerei Deputaților)

 • Prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (O.U.G. nr. 13/2016)

 • Prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (O.U.G. nr. 67/2015)

 • Prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Codului de procedură civilă (O.U.G. nr. 62/2015)

 • Prorogarea termenului de intrare în vigoare a OMAI nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul MAI

 • Prorogarea unor termene prevăzute în H.G. nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind sistemul de probaţiune (H.G. nr. 790/2015)

 • Prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (O.G. nr. 18/2015)

 • Prorogarea unor termene și completarea art. 35 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale – modificări (O.G. nr. 18/2014 modificată prin Legea nr. 66/2015)

 • Termene prorogate, reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (promulgare)

 • Termene prorogate, măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE si alte acte normative: decrete semnate

 • Abonează-te la newsletter