Cuvinte-cheie "Promulgare legi"

 • Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic și alte acte normative – modificări (promulgate)

 • Termene prorogate, reforma în domeniul sănătății și alte acte normative (promulgare)

 • Codul fiscal, Legea privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială și alte acte normative – modificări (promulgate)

 • Ordonanța privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere și alte acte normative – modificări (promulgate)

 • Ordonanța privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – modificări (promulgate)

 • Codul fiscal, Legea dreptului de autor ş.a. – modificări (promulgate)

 • Termene prorogate, măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE si alte acte normative: decrete semnate

 • Măsuri fiscale și fiscal-bugetare: decrete semnate

 • Promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative

 • Legea pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (promulgare)

 • Abonează-te la newsletter