Cuvinte-cheie "profesionist"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant aflat în procedura insolvenţei. Acţiune în rezoluţiunea unui contract în derulare la data deschiderii procedurii. Incidența dispozițiilor speciale prevăzute de art. 123 din Legea nr. 85/2014

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului de autor. Teză de doctorat. Reproducere integrală. Despăgubiri morale. Despăgubiri materiale. Editură. Profesionist. Bază de date destinată accesului public

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune. Opere muzicale. Drepturi conexe. Drept de autor asupra operei. Profesionist în domeniul activităților artistice. Obiectul contractului. Viciu de consimțământ. Eroare esențială. Eroare scuzabilă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instanţă specializată. Criterii de stabilire a competenţei materiale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere formulată de un profesionist împotriva unui consummator. Competență teritorială. Domiciliul consumatorului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectul convențiilor. Interpretarea termenilor și a clauzelor contractuale potrivit cu scopul contractului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul de document oficial de gestiune avut de Balanţa de verificare a profesionistului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea consumatorului de executare a unei clauze contractuale dintr-un contract încheiat cu un profesionist. Conflict negativ de competenţă. Incidenţa dispoziţiilor art. 113 alin. (1) pct. 8 NCPC

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice