Cuvinte-cheie "Proces penal"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sechestru asigurător. Proces penal în curs de judecată. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile în cadrul licitaţiei. Cerere de restituire a sumelor achitate de terţul adjudecatar. Competenţă materială

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii. Raport de prepuşenie. Acţiunea în regres a comitentului. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evaziune fiscală. Prejudiciu cauzat bugetului statului. Achitare. Nesoluționarea laturii civile în cadrul procesului penal. Acțiune în răspundere civilă delictuală. Principiul disponibilității

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri îndreptată împotriva statului. Repararea prejudiciului cauzat prin durata excesivă a procesului penal. Verificarea întrunirii condițiilor pentru angajarea răspunderii statului

  • Continuarea procesului penal

  • Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificări (Legea nr. 151/2016)

  • Valorificarea informaţiilor de securitate naţională în procesul penal

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 22/2015: Art. 466 alin. (1) Cod procedură penală. Obiectul cererii de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (M. Of. nr. 486/2.07.2015)

  • Câteva considerații referitoare la măsura arestării preventive

  • Plângere împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispozițiilor date de acesta, altele decât rezoluțiile sau ordonanțele de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice