Cuvinte-cheie "Proces echitabil"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. Soluţii. Desfiinţarea hotărârii pronunţate în recurs în anulare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs neavenit. Declararea căii de atac de intervenienții în interesul uneia dintre părți, fără ca aceasta să declare recurs

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul repartizării aleatorii a cauzelor. Înţelesul noţiunii de „cauză”. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (2) din Hotărârea Plenului CSM nr. 387/2005 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Netemeinicie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Motiv suplimentar de apel privind necitarea părţilor de către instanţa de fond, după repunerea pe rol a cauzei. Nepronunţarea asupra acestui motiv de apel. Necercetarea fondului cauzei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorilor. Creanţă constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Autoritate de lucru judecat. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea principiului disponibilității în procesul civil de către instanță prin schimbarea obiectului cererii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Casarea cu trimitere a hotărârii datorată nesoluţionării cauzei în fond. Proces echitabil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea provizorie a executării sentinţei. Căi de atac

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice