Cuvinte-cheie "procedura prealabila"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Daune morale. Condiţii de detenţie. Respingerea cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. Neanalizarea fondului cauzei prin raportare la prevederile convenţionale. Nelegalitate. Casare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Caracterul procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Accident rutier. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva Fondului de garantare a asiguraților. Caracterul procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Malpraxis. Acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe dreptul comun. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Personal didactic. Contestare decizie de sancţionare. Procedură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva unei decizii de respingere a cererii de recalculare a pensiei. Prematuritatea unei astfel de contestaţii decurgând din neîndeplinirea cerinţei desfăşurării procedurii prealabile prevăzute de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Proces-verbal de control. Procedură prealabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional, prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în despăgubire derivată din art. 20 alin. (3) C. proc. pen. Lipsa obligativităţii îndeplinirii procedurii prealabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recalculare pensie. Excepţia prematurităţii acţiunii invocată din oficiu

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice