Cuvinte-cheie "Procedura insolventei"

 • Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale. Încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Rectificare (M. Of. nr. 731 din 21 septembrie 2016): Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Soarta cererilor de validare a popririi şi a executării silite împotriva terţului poprit după deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului principal

 • Despre concedierea colectivă în procedura insolvenţei

 • Obligațiile persoanei fizice pe parcursul desfășurării procedurii insolvenței

 • Procedura insolvenţei grupului de societăţi

 • Considerații cu privire la proiectul de Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanei fizice

 • UJ Premium | | 15 oct. 2015

  Privire comparativă asupra reglementării deschiderii procedurii insolvenței și efectele acesteia în Legea nr. 85/2006 şi Legea nr. 85/2014

 • Divizarea parţială a societăţii în insolvenţă în cadrul planului de reorganizare

 • Codul civil şi noua lege a insolvenţei, posibile interferenţe