Cuvinte-cheie "Principiul proportionalitatii"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

  • Contribuții ale doctrinei juridice române la construcția principiului proporționalității

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuz de deducere a TVA-ului aferent unei tranzacţii intracomunitare pentru neregului formale în documentele justificative ale utilizării în folosul activităţii impozabile. Nelegalitate. Încălcarea principiului proporţionalităţi

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuz de deducere a TVA-ului aferent unei tranzacţii intracomunitare pentru neregului formale în documentele justificative ale utilizării în folosul activităţii impozabile. Nelegalitate. Încălcarea principiului proporţionalităţi

  • Bazele creștine și filozofice ale principiului proporționalității

  • Consideraţii pe marginea principiilor subsidiarităţii şi al proporţionalităţii în materia dreptului penal al Uniunii Europene

  • Exigenţe constituţionale impuse de principiul proporţionalităţii în materia individualizării legale a sancţiunilor penale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Divizare parţială. Încălcarea principiului proporţionalităţii atribuirii către acţionari a cotelor de participaţie cu acţiuni la capitalul social al societăţilor implicate la procesul de divizare. Respingerea cererii de divizare

  • Aplicarea principiului proporţionalităţii în cazul restrângerii exerciţiului unor drepturi

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare T.V.A. Condiţii. Lipsa unor menţiuni din factura fiscală. Acordarea dreptului de rambursare a T.V.A. în situaţia lipsei dovezii implicării reclamantei într-o eventuală fraudă a T.V.A