Cuvinte-cheie "Principiul legalitatii"

 • Constituirea unui grup infracțional organizat. Critici vizând neîntrunirea condiţiilor de tipicitate obiectivă. Recursuri respinse ca nefondate

 • Infracţiuni de lovire sau alte violenţe și tulburarea ordinii şi liniştii publice. Dispunerea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate

 • Susțineri privind aplicarea unei pedeapse în alte limite prevăzute de lege și neaplicarea beneficiului recunoaşterii săvârşirii faptei. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act administrativ normativ. Principiul ierarhiei actelor normative. Respectarea normelor de tehnică legislativă, condiție de legalitate a actului administrativ normativ

 • Lipsa analizei motivelor de casare a hotărârii tribunalului și a nulității hotărârii pronunţate în apel. Încălcarea principiilor fundamentale ale procesului civil

 • Inadmisibilitate. Efectuarea unui act pe care legea nu îl prevede sau îl exclude sau când se încearcă exercitarea unui drept epuizat pe o altă cale procesuală ori chiar printr-un act neprocesual

 • Inadmisibilitate. Recurs împotriva deciziei prin care a fost respinsă contestaţia în anulare formulată împotriva unei decizii prin care s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Acțiune în constatarea nulității unor acte încheiate de lichidatorul judiciar, formulată pe calea dreptului comun. Inadmisibilitate. Prioritatea procedurii speciale față de cea de drept comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Evocarea fondului pentru prima dată în apel. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera magistraților. Transfer. Declararea ca neconstituționale a unor dispoziții legale care reglementează instituția transferului judecătorilor și procurorilor. Efecte în planul soluției adoptate de instanța de contencios administrativ în ceea ce privește contestarea legalității hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a cererilor de transfer

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice