Cuvinte-cheie "principiul legalitatii cailor de atac"

 • Legalitatea căilor de atac. Imposibilitatea folosirii altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de reparaţii efectuate și a cheltuielilor de judecată. Recurs respins ca inadmisibil

 • Cerere privind plata sumelor de bani reprezentând diferenţe salariale restante rezultate din neaplicarea indicelui anual de creştere a preţurilor de consum la salariul de bază

 • Solicitare privind reconstituirea vechimii în muncă şi constatarea existenţei unui raport de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind achitarea drepturilor salariale ale reclamanţilor și dispunerea obligării pârâţilor la achitarea diferenţelor dintre salariile încasate efectiv şi cele datorate, actualizate cu dobânda legală şi indicele de inflaţie

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Procedura contestării măsurilor asigurătorii dispuse în timpul judecăţii. Competenţa materială de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor prin care curţile de apel, ca instanţe de fond şi de apel, dispun luarea măsurilor asigurătorii

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata diferenţelor salariale restante acumulate, actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate și plata dobânzii legale calculată de la data scadentă a drepturilor salariale restante şi până la data plăţii lor efective

 • Exercitarea controlului de legalitate de către instanţa de recurs. Aplicarea sancțiunii nulității recursului

 • Inadmisibilitate. Recurs declarat împotriva unei decizii pronunţate în soluţionarea unei contestaţii în anulare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice