Cuvinte-cheie "Primar"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de interese. Elemente constitutive. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Achitare. Art. 10 alin. (1) lit. b1) C. proc. pen.

  • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 16/2016 (comunicat): Dispoziții ale Codului muncii, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandatul primarului pentru încheierea unui contract. Sancţiunea nulităţii contractului ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale privind mandatul legal conferit primarului la încheierea unui contract în numele unităţii administrativ-teritoriale

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 12/2015: Prevederi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 și Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare decizie de impunere emisă de primar. Impozit pe teren intravilan

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 18/2015: Art. 15 alin. (2) lit. e) Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Încetarea calității de primar în cazul unei condamnări penale (M. Of. nr. 469/29.06.2015)

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/CAF) nr. 12/2015: Primarul nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă

  • Examen critic privind starea de incompatibilitate dintre calitatea de primar şi cea de membru în consiliul de administraţie al unei unităţi de învăţământ preuniversitar

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nelegalitatea revocării pe cale administrativă a dispoziției emise de primar în procedura Legii nr. 10/2001