Cuvinte-cheie "prescriptie extinctiva"

 • Verificarea îndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Despăgubiri morale solicitate Statului român în considerarea calităţii acestuia de comitent pentru fapta prepusului său. Cerere în pretenţii întemeiată în drept pe răspunderea civilă delictuală, invocându-se săvârşirea unei fapte ilicite în luna decembrie a anului 1989

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • Invocarea aplicării greşite a normelor în materia prescripţiei extinctive în privinţa momentului de la care curge prescripţia în cauză şi a cauzelor de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii. Răspunderea pentru viciile ascunse ale construcţiei. Momentul de început al cursului prescripţiei dreptului material la acţiune. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea cu întârziere a obligaţiei, stabilite prin hotărâre judecătorească, de a încheia un contract de schimb. Contravaloarea lipsei de folosinţă. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele somației de plată emisă în temeiul prevederilor art. 1015 alin. (1) NCPC în privința întreruperii cursului prescripției extinctive a dreptului material la acțiune

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice