Cuvinte-cheie "prescriptie extinctiva"

  • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Considerente străine de natura cauzei. Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată. Principiul disponibiliății

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Amânarea transferului dreptului de proprietate până la împlinirea unui termen suspensiv sau până la realizarea unei condiţii suspensive. Caracterul personal al acțiunii în rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare Prescripție extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în constatarea calităţii de constructor de bună-credinţă. Calificarea acţiunii de către instanţă. Condiţii şi efecte. 2) Dreptul de accesiune. Momentul de la care curge termenul de prescripţie

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Malpraxis. Răspundere civilă delictuală. Prescripţia extinctivă a dreptului material la acţiune. Formularea unei noi cereri de chemare în judecată în teremenul de 6 luni de la data când a râmas definitivă hotărârea judecătorească prin care a fost anulată prima cerere. Efectul întreuptiv provizoriu condiţionat al cursului prescripţiei