Cuvinte-cheie "prescriptie extinctiva"

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • Invocarea aplicării greşite a normelor în materia prescripţiei extinctive în privinţa momentului de la care curge prescripţia în cauză şi a cauzelor de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită

 • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Considerente străine de natura cauzei. Schimbarea cauzei cererii de chemare în judecată. Principiul disponibiliății

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice