Cuvinte-cheie "persoana impozabila"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Principiul priorităţii dreptului european. Cerere de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Drept de deducere. Fraudă la regimul TVA. Persoană impozabilă. Principiul neutralităţii

 • Obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice. Contestaţie administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Taxă pe valoarea adăugată. Refuz acordare a dreptului de deducere. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vânzare de bunuri folosite în scop personal. Activitate economică. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Partaj. Persoană impozabilă în scop de TVA. Tranzacție imobiliară. Activitate economică sau exercitara unei operațiuni de dispoziție din patrimoniul personal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Verificarea legalităţii înregistrării din oficiu în scop de TVA, raportat la calificarea operaţiunii ca reprezentând livrare intracomunitară de bunuri, respectiv nontransfer în sensul prevederilor art. 128 alin. (12) lit. h) din Legea nr. 571/2003

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sfera de aplicare a TVA. Tranzacții imobiliare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excluderea unor tranzacții de sub incidența TVA. Discriminare în raport cu ceilalți contribuabili

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoare adăugată. Condiții

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice