Cuvinte-cheie "perimare"

 • Examinarea recursului în raport de excepţia de tardivitate. Sancţiunea decăderii recurentului din dreptul de a exercita calea extraordinară de atac

 • Analiza excepţiei de perimare a căii de atac invocată din oficiu

 • Formularea cererilor repetate de repunere pe rol a cauzei. Perimarea contestaţiei în anulare

 • Cerere privind obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi reintegrarea în muncă a reclamantului și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății cauzei. Respingerea cererii de repunere pe rol. Lipsa caracterului întreruptiv al cursului termenului de perimare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Perimare. Cerere de repunere pe rol. Prezumția de desistare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreruperea perimării prin introducerea unei cereri de revizuire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecării apelului ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei faţă de pârâtă. Efectele închiderii procedurii insolvenţei în privinţa calculului termenului de perimare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incidente procedurale. Perimarea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Natura juridică a termenului de recurs în cazul perimării

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice