Cuvinte-cheie "penalitati de intarziere"

 • Act de procedură trimis prin e-mail la instanţă. Condiția depunerii actului în timpul programului de lucru al instanţei. Recurs nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în despăgubiri. Interpretarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 132/2017 în privința penalităţilor de întârziere datorate de asigurător. Condiţii de acordare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele somației de plată emisă în temeiul prevederilor art. 1015 alin. (1) NCPC în privința întreruperii cursului prescripției extinctive a dreptului material la acțiune

 • Obligarea pârâtei la plata remuneraţiei unice echitabile datorate producătorilor de fonograme pentru utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor sau a reproducerilor acestora. Trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asigurări. Acţiune în pretenţii având ca obiect penalităţile de întârziere. Neparcurgerea procedurii de avizare a daunei. Momentul de la care curg penalităţile de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Penalități de întârziere. Renunțare tacită la prescripția debitului principal. Efecte în privința penalităților de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Penalități de întârziere. Renunțare tacită la prescripția debitului principal. Efecte în privința penalităților de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nevalorificarea efectului întreruptiv al prescripţiei cu privire la un act de recunoaştere a datoriei. Răspundere civilă contractuală. Închiriere. Clauză penală. Penalități de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri având ca obiect penalitățile de întârziere pentru despăgubirile stabilite prin hotărâre penală. Momentul de la care curg penalitățile în raport cu interpretarea noțiunii de ,,avizare” a evenimentului asigurat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în pretenții. Daune-interese moratorii aferente unor penalități de întârziere. Anatocism. Condiții și efecte

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice