Cuvinte-cheie "penalitati de intarziere"

 • Cerere de chemare în judecată prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata unei penalităţi pe zi de întârziere pentru refuzul de punere în executare a unei sentinţe civile. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Acţiune în răspundere civilă contractuală în vederea obligării pârâtei la restituirea sumei din contractul de finanţare, precum şi a penalităţilor de întârziere aferente, ca urmare a rezilierii contractului de finanţare din cauza nerespectării de către pârâtă a obligaţiilor asumate prin contract

 • Solicitare privind constatarea existenţei unui refuz nejustificat al pârâtului cu privire la soluţionarea cererii de plată. Casarea în parte a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe

 • Critici privind acordarea penalităţilor de întârziere. Stabilirea sumelor necesare reparării prejudiciilor materiale şi morale suferite de recurenţi în urma accidentului

 • Solicitare privind desfiinţarea actelor de executare efectuate în baza deciziei recurate, cu consecinţa întoarcerii executării silite. Admiterea cererii şi completarea dispozitivului deciziei pronunţate în recurs. Respingerea cererii de întoarcere a executării silite

 • Recurs privind nemotivarea corespunzătoare a deciziei recurate, sub aspectul cuantumului daunelor morale stabilit în apel și greşita aplicare a prevederilor privind momentul de la care curg penalităţile de întârziere aplicate despăgubirilor acordate cu titlu de daune morale

 • Susțineri privind dispunerea încetării în mod greșit a procesului penal față de inculpați, de catre instanța de apel. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Obligaţia procedurală pozitivă de verificare periodică a legalităţii şi temeiniciei măsurii asiguratorii. Ideea de risc a măsurilor asigurătorii care se pot modifica odată cu trecerea timpului în cursul procesului penal

 • Critici aduse manierei în care prima instanţă a tranşat chestiunea lipsei de incidenţă a motivului de desfiinţare a hotărârii arbitrale. Recurs respins ca nefondat

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la emiterea unui act administrativ cu caracter individual, respectiv a ordinului privind încadrarea şi stabilirea drepturilor salariale, în baza căruia să se procedeze la achitarea acestor drepturi

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice