Cuvinte-cheie "Patrimoniu"

 • Acţiunea în revendicare. Necesitatea stabilirii apartenenţei dreptului de proprietate. Titluri de dobândire provenite de la autori diferiţi

 • Cerere privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între părți și restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţiile materiale şi juridice ale acţiunii în restituire

 • Tâlhăria improprie. Controverse

 • Consideraţii privitoare la modurile de dobândire a drepturilor reale principale în noul Cod civil

 • Patrimoniile de afectaţiune şi teoria personalistă a patrimoniului

 • UJ Premium | | 7 oct. 2015

  Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului

 • Combaterea traficului ilegal cu bunuri aparținând patrimoniului cultural

 • Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 221/2015)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice