Cuvinte-cheie "Patrimoniu"

 • Solicitare în vederea constatării dreptului de superficie al reclamantului asupra terenului indicat şi că a edificat cu bună credinţă casa de locuit pe teren. Admiterea recursului declarat

 • Solicitare privind obligarea pârâtei de a lăsa în deplină proprietate şi posesie terenul reclamantei, de a sista lucrările de construcţii și de a aduce terenul la starea iniţială, precum şi la plata cheltuielilor de judecată

 • Acţiunea în revendicare. Necesitatea stabilirii apartenenţei dreptului de proprietate. Titluri de dobândire provenite de la autori diferiţi

 • Cerere privind constatarea nulității absolute a contractului de vânzare cumpărare încheiat între părți și restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară. Eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Îmbogăţire fără justă cauză. Condiţiile materiale şi juridice ale acţiunii în restituire

 • Tâlhăria improprie. Controverse

 • Consideraţii privitoare la modurile de dobândire a drepturilor reale principale în noul Cod civil

 • Patrimoniile de afectaţiune şi teoria personalistă a patrimoniului

 • UJ Premium | | 7 oct. 2015

  Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice