Cuvinte-cheie "Pacta sunt servanda"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Emiterea unor facturi pro-forma. Neemiterea facturii fiscale. Consecinţe asupra caracterului exigibil al creanţei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în daune-interese. Raport juridic cu element de extraneitate. Incidența prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011. Efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dare în plată. Îndeplinirea condițiilor pentru adaptarea raportului contractual până la limita superioară a predării imobilului ipotecat și stingerii datoriei. Impreviziune

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Clauză contractuală derogatorie de la dreptul comun. Condiții și efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Clauză contractuală derogatorie de la dreptul comun. Condiții și efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sintagma „restituirea dublului sumei achitate cu titlu de avans în temeiul antecontractului de vânzare cumpărare autentic”. Înțeles

  • Principiul pacta sunt servanda – mit sau realitate?

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Analiza caracterului abuziv al clauzei privind comisionul de risc. Condiţii de admisibilitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea unei hotărâri arbitrale. Natura prevederilor art. 969 C. civ. din perspectiva dispoziţiilor art. 364 lit. i) C. proc. civ.

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice