Cuvinte-cheie "Obligatii fiscale"

 • Susțineri în legătură cu aplicarea eronată a dispoziţiilor privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi prorogarea unor termene fără a lua în considerare reglementările privind procedurile de prevenire a insolvenţei. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Cerere privind anularea în parte a deciziei de soluţionare prin care autoritatea fiscală a dispus suspendarea soluţionării în parte a contestaţiei fiscale formulată de societate împotriva deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

 • Cerere de chemare în judecată în vederea anulării în totalitate a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare, stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice, împreună cu actele subsecvente

 • Critici de nelegalitate referitoare la încălcarea statuărilor obligatorii ale deciziei în interesul legii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Principiul accesorium sequitur principale. Impunerea anulării debitului accesoriu celui principal anulat

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice. Contestaţie administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate desfășurată de persoane fizice în baza unor contracte de cesiune a drepturilor de autor. Caracterul dependent al activității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate desfășurată de persoane fizice în baza unor contracte de cesiune a drepturilor de autor. Caracterul dependent al activității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Activitate desfășurată de persoane fizice în baza unor contracte de cesiune a drepturilor de autor. Caracterul dependent al activității

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice