Cuvinte-cheie "Obligatii fiscale"

 • Critici de nelegalitate referitoare la încălcarea statuărilor obligatorii ale deciziei în interesul legii. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Principiul accesorium sequitur principale. Impunerea anulării debitului accesoriu celui principal anulat

 • Critici privind depăşirea, de către organul de inspecţie fiscală, a termenului de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererii de decont cu opţiunea de rambursare a TVA

 • Obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice. Contestaţie administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întreprindere individuală radiată ca urmare a închiderii procedurii de insolvenţă. Obligaţii fiscale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deductibilitatea serviciilor de consultanță

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea contestației fiscale. Exces de putere al organelor administrativ fiscale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Noțiunea de ”pericol” în accepțiunea Codului de procedură fiscală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie fiscală neachitată la termen. Stabilirea de dobânzi şi penalităţi de întârziere. Lipsa condiţionării obligaţiei de plată a accesoriilor fiscale de existenţa unei culpe a contribuabilului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice