Cuvinte-cheie "obligație de a face"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de autorizare a executării obligaţiei de a face stabilită prin titlul executoriu. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. B) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Calificarea naturii juridice a cererii de chemare în judecată de către instanță, în vederea fundamentării soluției pronunțate. Obligația de a face sau îmbogățirea fără justă cauză

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată. Acţiune formulată în temeiul dispoziţiilor art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de investiţie. Clauză de neconcurenţă. Conţinutul obligaţiei de neconcurenţă. Interpretare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Competenţă teritorială alternativă. Invocarea excepţiei de către instanţă. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reîncadrare pe post ca urmare a absolvirii unor studii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Acţiune în obligarea la încheierea de acte adiţionale în temeiul art. 95 din O.U.G. nr. 50/2010. Modificarea art. 95 prin Legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă. Neretroactivitatea legii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Majorarea de drept a capitalului social cu valoarea din certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Dispoziţii legale aplicabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ajustarea nivelului dobânzii de creditare de către o societate bancară, conform prevederilor contractuale şi legale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice