Cuvinte-cheie "notificare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea serviciilor juridice. Notificare de încheiere a unui act adițional. Cerere de executare silită. Prescripția dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contravaloarea serviciilor juridice. Notificare de încheiere a unui act adițional. Cerere de executare silită. Prescripția dreptului material la acțiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autoritatea de Management. Cerere de finanțare. Fonduri nerambursabile. Ghidul solicitantului. Informații suplimentare. Notificare privind neconformitatea cererii de finanțare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Autoritatea de Management. Cerere de finanțare. Fonduri nerambursabile. Ghidul solicitantului. Informații suplimentare. Notificare privind neconformitatea cererii de finanțare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului individual de muncă prin notificare scrisă, conform art. 31 alin. 3 C. mun. Inaplicabilitatea interdicţiilor reglementate de art. 60 C. mun. în materia concedierii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Denunţarea contractelor în derulare de către administratorul judiciar. Notificarea denunțării. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Denunţarea contractelor în derulare de către administratorul judiciar. Notificarea denunțării. Termen de prescripţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice