Cuvinte-cheie "notificare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Includerea bunului în domeniul public al statului. Contestație împotriva dispoziției de respingere a notificării. Restituirea imobilului prin hotărâre judecătorească. Acțiune în revendicare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Denunţarea contractelor în derulare de către administratorul judiciar. Notificarea denunțării. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Denunţarea contractelor în derulare de către administratorul judiciar. Notificarea denunțării. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de restituire în natură a imobilului. Dovada calității de persoană îndreptățită. Cerințele impuse de lege

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare. Teren extravilan. Cerere de restituire întemeiată pe Legea nr. 165/2013. Prematuritate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în temeiul Legii nr. 10/2001 în cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care deținătorul imobilului notificat devine de rea-credință. Restituirea fructelor civile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice