Cuvinte-cheie "Norme metodologice"

 • OMDRAP nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (H.G. nr. 394/2016)

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 394/2016)

 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice au fost publicate în Monitorul Oficial (H.G. nr. 395/2016)

 • Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism (OMDRAP nr. 233/2016)

 • Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – modificări (OMFP nr. 221/2015)

 • Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (V)

 • Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (IV)

 • Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (III)

 • Normele de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri nr. 341/2004 – modificate prin H.G. nr. 99/2015 (II)

 • Abonează-te la newsletter