Cuvinte-cheie "motive de recurs"

 • Solicitarea obligării pârâtului Statul Român, în temeiul răspunderii civile delictuale, la plata contravalorii bunurilor confiscate şi ulterior distruse. Anularea recursului

 • Invocarea neregularităţilor în administrarea expertizei tehnice la judecarea în primă instanţă și nemulțumiri referitoare la neîndeplinirea condiţiilor legale de antrenare a răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Condiţia legală a dezvoltării motivelor de recurs. Determinarea greşelilor anume imputate instanţei şi încadrarea lor în motivele de nelegalitate limitativ prevăzute de lege

 • Solicitarea anulării autorizaţiei de construire. Suspendarea executării actelor administrative până la judecarea pe fond a cererii

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Invocarea excepției privind lipsa calităţii procesuale active și înlăturarea de către instanța de apel a motivelor de recurs prin decizia recurată. Recurs respins ca nefondat

 • Solicitare privind admiterea cererii de acces în profesia de avocat fără examen. Recurs respins ca nefondat

 • Analiza îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate ale cererii de revizuire. Impunerea verificării autorității de lucru judecat din prima hotărâre în raport cu cea de-a doua hotărâre pronunţată

 • Protecția dreptului de autor. Invocarea interpretării greşite a actului juridic dedus judecăţii de către instanța de apel. Respingerea recursului

 • Încălcarea dreptului la apărare prin neparticiparea expertului consilier propus şi prin neregularitatea convocării pentru efectuarea expertizei tehnice la judecata în primă instanţă. Nelegalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie ca tardiv formulate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice