Cuvinte-cheie "motive de apel"

  • Infracțiuni de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Suspendarea executării sub supraveghere. Modalități de individualizare a pedepsei

  • Admiterea parţială a cererii de recunoaştere şi punere în executare a hotărârii penale. Stabilirea unei noi pedepse globale pentru infracțiunile rămase după excluderea infracţiunii în privinţa căreia nu este îndeplinită condiţia dublei incriminări

  • Critici privind verificarea condiţiilor cerute de lege pentru antrenarea răspunderii civile delictuale. Reconsiderarea întinderii despăgubirilor

  • Termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează. Recurs respins ca tardiv formulat

  • Critici privind aplicarea greşită a normelor de drept material în ceea ce priveşte soluţia dată asupra cererii de acordare a daunelor materiale. Respingerea recursului ca fiind nefondat

  • Atragerea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale. Procedura reparării pagubei în caz de eroare judiciară

  • Infracţiuni de fals intelectual și mărturie mincinoasă. Stabilirea cuantumului pedepselor pentru fiecare dintre apelanţii inculpaţi și a modalităţii de executare a sancţiunilor

  • Infracțiuni de abuz în serviciu și trafic de influență. Prezumţia de nevinovăţie. Analizarea cererii apărării, de excludere a unor mijloace de probă avute în vedere la trimiterea în judecată a inculpatului

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice