Cuvinte-cheie "motivarea hotararii judecatoresti"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări servicii. Emiterea unor facturi pro-forma. Neemiterea facturii fiscale. Consecinţe asupra caracterului exigibil al creanţei

 • Stabilirea corectă de către prima instanţă a situaţiei de fapt şi a corectei aplicări a normelor legale incidente. Întrunirea cerinţelor legale în raport de care poate fi angajată răspunderea civilă a pârâţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CNCD de constatare a inexistenței faptei de discriminare. Lipsa motivării în fapt a hotărârii. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Clauze abuzive. Antecontract de vânzare-cumpărare. Limitele în care instanţa judecă ulterior pronunţării în cauză a unei ordonanţe de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cesiunea părților sociale. Greșita calificare a naturii juridice a convenției. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pertinenţa şi concludența probei cu expertiză contabilă. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Chirie restantă. Reziliere de drept. Autoritate de lucru judecat. Motivarea hotărârii judecătoreşti

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație privind durata procesului penal. Motivarea hotărârii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de anulare a actelor administrative fiscale. Excepţia tardivităţii emiterii deciziei de soluţionare a contestaţiei prealabile. Motivarea hotărârii judecătorești

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea de către instanţa de apel a hotărârii instanţei de fond. Situația în care motivarea hotărârii atacate este copiată dintr-o altă hotărâre

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice