Cuvinte-cheie "motiv de casare"

 • Critici privind greşita aplicare a dispoziţiilor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Recurs nefondat

 • Motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor. Nulitatea recursului în cazul nemotivării în temenul legal

 • Invocarea motivelor străine de natura cauzei reţinute în motivarea hotărârii și reguli de procedură civilă ce au fost încălcate de instanţa de recurs. Respingerea recursului ca nefondat

 • Critici aduse manierei în care prima instanţă a tranşat chestiunea lipsei de incidenţă a motivului de desfiinţare a hotărârii arbitrale. Recurs respins ca nefondat

 • Cazuri bine justificate de suspendare a executării unui act administrativ. Împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ

 • Dispunerea suspendării soluţionării contestaţiei administrative formulate de reclamanta intimată împotriva deciziei de impunere

 • Obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma corecţiilor evidențelor fiscale. Respingerea recursurilor ca nefondate

 • Incompatibilitatea calității de funcţionar public. Deţinerea şi desfăşurarea altor activităţi în cadrul instituţiei publice

 • Cerere de recurs privind încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Hotărâre dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. Respingerea căii de atac promovate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice