Cuvinte-cheie "masuri reparatorii"

 • Urmărirea sancţionării de către instanţă a neîndeplinirii de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a unei obligaţii legale, referitoare la emiterea titlului de plată, ulterior emiterii titlului de despăgubire. Admiterea recursului declarat de pârâtă, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare, respingerea acţiunii formulată de reclamante ca fiind neîntemeiată

 • Contractul de vânzare-cumpărare. Măsuri reparatorii în echivalent și obligaţia de demarare a procedurilor legale în vigoare pentru acordarea acestora

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea deciziei emise de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România. Competenţă materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada calității de persoană îndreptățită în cazul unui imobil cumpărat prin chitanță sub semnătură privată. Menționarea numelui petentului în actul de preluare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicarea unui imobil preluat de stat. Suspendarea cauzei până la soluționarea notificării formulată în baza Legii nr. 10/2001. Acordarea măsurilor reparatorii prin echivalent. Respingerea acțiunii întemeiate pe dispozițiile dreptului comun

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acordarea măsurilor reparatorii în condițiile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/ 2001. Noțiunea de ”ultim bilanț contabil”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anulare. Notiunea de dosar aprobat în contextul art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Beneficiarii măsurilor reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea Comisiei Naționale de Compensare a Imobilelor la emiterea deciziei în procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013. Respingerea excepției prematurității acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Emiterea deciziei în procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013. Respingerea excepției prematurității acțiunii

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice