Cuvinte-cheie "Magistrati"

 • Contestaţie prin care se solicită anularea rezoluţiei inspectorului-şef şi trimiterea dosarului pentru completarea verificărilor. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Reputaţia profesională. Consecinţă a integrităţii profesionale şi morale, aceasta aflându-se în strânsă legătură cu independenţa, imparţialitatea şi integritatea pe care trebuie să le manifeste fiecare judecător în exercitarea profesiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera Magistraților. Efectele desfiinţării parţiale a Hotărârii CSM se produc ex tunc încă de la data emiterii actului. Motiv de nelegalitate a actului administrativ, intervenit în cursul procesului

 • Incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera magistraților. Transfer. Declararea ca neconstituționale a unor dispoziții legale care reglementează instituția transferului judecătorilor și procurorilor. Efecte în planul soluției adoptate de instanța de contencios administrativ în ceea ce privește contestarea legalității hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a cererilor de transfer

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera magistraţilor. Concurs de promovare în funcţie de execuţie. Constestarea în faţa instanţei a modului de soluţionare a contestaţiilor la barem la una din disciplinele de concurs. Identificarea limitelor de competenţă a instanţei de contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transferul magistratului de la o instanță la alta. Condiții

 • Seminarul „Leadership” adresat formatorilor INM, coordonatorilor de practică și magistraților cu funcții de conducere – Paris, 24-25 octombrie 2016

 • Magistrații cer ministrului justiției egalizarea drepturilor salariale ale judecătorilor şi procurorilor

 • Abaterile disciplinare ale magistraților. Lipsa totală a motivării hotărârilor judecătoreşti sau a actelor judiciare ale procurorului, în condiţiile legii. Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție implicită a desfășurării procedurii unui proces echitabil, reglementată de art. 6 par. 1 din Convenţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice