Cuvinte-cheie "litigiu"

 • Cerere privind obligarea pârâtului la desfiinţarea lucrărilor de construcţie executate nelegal. Stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cererea dedusă judecăţii

 • Nemulţumiri faţă de admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii. Sancțiunea nulității recursului

 • Condamnarea regimului totalitar comunist. Deconspirarea lucrătorilor de securitate şi a colaboratorilor acesteia

 • Cerere privind reducerea limitelor legale ale pedepsei. Respingerea recursului ca nefondat

 • Sancţiunea nulităţii recursului în cazul în care motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege

 • Declinarea reciprocă a competenţei de soluţionare a cauzei. Constatări diferite a două instanţe cu privire la obiectul cauzei şi aplicarea sau nu a clauzei atributive de competenţă din cuprinsul contractului încheiat între părţi

 • Cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru

 • Aprecierea diferită a două instanţe cu privire la calificarea cererii deduse judecăţii şi la dispoziţiile legale incidente în stabilirea competenţei de soluţionare a litigiului

 • Cerere introdusă împotriva unui judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza

 • Competenţă teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul are calitatea de instituţie publică

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice