Cuvinte-cheie "litigii de munca si asigurari sociale"

  • Solicitare privind constatarea perioadei serviciului de permanență ca fiind timp de lucru și dispunerea obligării pârâţilor la calcularea, alocarea şi plata sumelor pentru orele aferente timpului de lucru de 8 ore, în timpul zilelor lucrătoare, precum şi pe durata zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbatorilor legale, actualizate cu indicele de inflaţie, la care se va aplica dobânda legală penalizatoare

  • Solicitare privind obligarea unităţii de învăţământ la calculul şi plata, în favoarea membrului de sindicat, personal didactic auxiliar, a sporului de 15% din salariul de bază pentru desfăşurarea activităţii în condiţii periculoase sau vătămătoare

  • Cerere privind anularea deciziei de concediere/sancţionare, dispunerea reintegrării reclamantei pe postul şi funcţia deţinute anterior și obligarea societăţii la plata daunelor materiale și morale solicitate

  • Cerere privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi hotărâri prin care să valorifice orele de gardă. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

  • Recunoaşterea unei căi de atac în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală ori extinderea limitelor competenţei atribuite prin lege. Încălcarea principiului legalităţii căilor de atac şi a principiului constituţional al egalităţii în faţa legii

  • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata drepturilor băneşti şi a dobânzii legale aferente. Respingerea recursului ca tardiv declarat

  • Solicitare privind restabilirea grupei de muncă şi obligarea pârâtei de a elibera adeverinţa privind încadrarea în grupa de muncă. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • Solicitare privind obligarea pârâtei să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite. Respingerea recursului ca tardiv declarat

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice